Projekt RPSL.03.02.00-24-00C8/16

Firma Krono-Plast Januszka Spółka Jawna zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wprowadzenie na rynek nowego produktu w postaci ekologicznego kominka wentylacyjnego dedykowanego wentylacji instalacji sanitarnej”

Celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krojowym i międzynarodowym poprzez rozpoczęcie produkcji i wprowadzenie na rynek nowego innowacyjnego produktu, będącego własną myślą techniczną, zgłoszonego do Urzędu Patentowego RP jako wzór użytkowy.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 994 800,00 PLN

1 grudnia 2018