Dotacje EU

1 sierpnia 2020
Projekt POIR.02.03.05-24-0023/18

Informujemy, że KRONO-PLAST JANUSZKA SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt w ramach Poddziałania 2.3.5 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Design dla przedsiębiorców pt. „Zaprojektowanie i wdrożenie nowego produktu przez KRONO-PLAST w celu dywersyfikacji oferty produktowej akcesoriów dachowych” Celem przedmiotowego projektu jest osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez przeprowadzenie procesu projektowego w celu wprowadzenia do […]

23 marca 2020
Projekt POIR.02.03.01-24-0022/18

Informujemy, że firma KRONO-PLAST JANUSZKA SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt w ramach Poddziałania 2.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP pt. „Zakup proinnowacyjnych usług dotyczących wdrożenia innowacyjnego rozwiązania, w postaci nasady obrotowej wentylacyjnej” Celem przedmiotowego projektu jest skuteczne wdrożenie innowacji produktowej opracowanej przez wnioskodawcę w postaci nowej gamy produktów – nasad obrotowych […]

10 grudnia 2019
Projekt POIR02.03.01-24-0021/18

Informujemy, że firma KRONO-PLAST JANUSZKA SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt w ramach Poddziałania 2.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP pt. „Zakup proinnowacyjnych usług dotyczących wdrożenia na rynek nowej gamy produktów – nasad kominowych do wentylacji grawitacyjnej montowanych bezpośrednio na kominach ceramicznych.” Celem przedmiotowego projektu jest skuteczne wdrożenie innowacji produktowej opracowanej przez […]

1 grudnia 2018
Projekt RPSL.03.02.00-24-00C8/16

Firma Krono-Plast Januszka Spółka Jawna zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wprowadzenie na rynek nowego produktu w postaci ekologicznego kominka wentylacyjnego dedykowanego wentylacji instalacji sanitarnej” Celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krojowym i międzynarodowym poprzez rozpoczęcie produkcji i wprowadzenie na rynek nowego innowacyjnego produktu, będącego własną myślą techniczną, zgłoszonego do […]