Projekt POIR.02.03.01-24-0022/18

Informujemy, że firma KRONO-PLAST JANUSZKA SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt w ramach Poddziałania 2.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP pt. „Zakup proinnowacyjnych usług dotyczących wdrożenia innowacyjnego rozwiązania, w postaci nasady obrotowej wentylacyjnej”
Celem przedmiotowego projektu jest skuteczne wdrożenie innowacji produktowej opracowanej przez wnioskodawcę w postaci nowej gamy produktów – nasad obrotowych wentylacyjnych, wykonanych z tworzywa o wszechstronnym zastosowaniu w budownictwie jedno i wielorodzinnym.
Planowany koszt całkowity projektu: 1 701 090,00 PLN
Planowana kwota dofinansowania: 741 600,00 PLN

 

23 marca 2020