Projekt POIR.02.03.05-24-0023/18

Informujemy, że KRONO-PLAST JANUSZKA SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt w ramach Poddziałania 2.3.5 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Design dla przedsiębiorców pt. „Zaprojektowanie i wdrożenie nowego produktu przez KRONO-PLAST w celu dywersyfikacji oferty produktowej akcesoriów dachowych”

Celem przedmiotowego projektu jest osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez przeprowadzenie procesu projektowego w celu wprowadzenia do produkcji, a następnie do sprzedaży, zupełnie nowego produktu, dotychczas nieoferowanego.

Efektem realizacji projektu będzie poszerzenie asortymentu poprzez zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji nowego produktu – systemowego modułu przyłączeniowego z wbudowanym wewnątrz zaworem zwrotnym.

Koszt projektu: 1 466 160.00 zł
Kwota dofinansowania: 513 200,00 zł

1 sierpnia 2020