Projekt POIR02.03.01-24-0021/18

Informujemy, że firma KRONO-PLAST JANUSZKA SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt w ramach Poddziałania 2.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP pt. „Zakup proinnowacyjnych usług dotyczących wdrożenia na rynek nowej gamy produktów – nasad kominowych do wentylacji grawitacyjnej montowanych bezpośrednio na kominach ceramicznych.”

Celem przedmiotowego projektu jest skuteczne wdrożenie innowacji produktowej opracowanej przez wnioskodawcę w postaci nowej gamy produktów – nasad kominowych do wentylacji grawitacyjnej montowanych bezpośrednio na kominach ceramicznych o szczególnych cechach użytkowych.

Planowany koszt całkowity projektu: 1 709 700,00 PLN
Planowana kwota dofinansowania: 744 750,00 PLN

 

10 grudnia 2019