Firma Krono-Plast zaprasza do składania ofert na zadania z REGIONALNEGO PROGRAMU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Firma Krono-Plast zaprasza do składania ofert na zadania z REGIONALNEGO PROGRAMU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA  2014-2020

REGIONALY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

2014-2020 NA POZYSKANIE ŚRODKÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


W związku z realizacją projektu pn. \\\" Wprowadzenie na rynek nowego produktu w postaci

ekologicznego kominka wentylacyjnego dedykowanego wentylacji instalacji sanitarnej\\\"

współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP dla

działania 3.2. Innowacje w MŚP.

Ogłoszenia poniższych przetargów:

Przedmiot przetargu Wyniki przetargu Data ogłoszenia na stronie www.kronoplast.pl
1) Maszyna DM 500 Rozstrzygnięcie przetargu - Dm 500 5.05.2017
2) Forma - kominek Rozstrzygnięcie przetargu - formy kominek 5.05.2017
3) Forma - podstawa Rozstrzygniecie przetargu - formy podstawy 5.05.2017


Firma Krono-Plast zaprasza do składania ofert na zadania pn.:

1) Maszyna DM 500 Ogłoszenie o zamówieniu DM 500 Załącznik 1 - Ogłoszenie o zamówieniu DM 500 Załącznik 2 - Oświaczenia DM 500
2) Forma - kominek Ogłoszenie o zamówieniu Formy - kominek Załącznik 1 - Formularz ofertowy formy - kominek Załącznik 2 - Oświadczenia kominek
3) Forma - podstawa Ogłoszenie o zamówieniu Formy - podstawy Załącznik 1 - Formularz ofertowy formy - podstawa Załącznik 2 - Oświadczenia - podstawy

Ogłoszenia poniższych przetargów:

Przedmiot przetargu Wyniki przetargu Data ogłoszenia na stronie www.kronoplast.pl
1) Zakup wtryskarki Rozstrzygnięcie przetargu - Zakup wtryskarki 24.03.2017
2) Zakup akcesoriów do wtryskarki Rozstrzygnięcie przetargu - Zakup akcesoriów do wtryskarki 24.03.2017
3) Zakup maszyny odlewniczej Rozstrzygnięcie przetargu - Zakup maszyny odlewniczej 24.03.2017
4) Zakup form wtryskowych Rozstrzygnięcie przetargu - Zakup form wtryskowych 24.03.2017
5) Zakup 4 form odlewniczych przetarg nierozstrzygnięty przetarg nierozstrzygnięty
6) Zakup 14 form odlewniczych przetarg nierozstrzygnięty przetarg nierozstrzygnięty


Firma Krono-Plast zaprasza do składania ofert na zadania pn.:

1) Zakup wtryskarki Ogłoszenie o zamówieniu - wtryskarka Załącznik 1 - Formularz ofertowy - wtryskarska Załącznik 2 - oświadczenia
2) Zakup akcesoriów do wtryskarki Ogłoszenie o zamówieniu - akcesoria wtryskarki Załącznik 1 - Formularz ofertowy - akcesoria wtryskarki Załącznik 2 - oświadczenia
3) Zakup maszyny odlewniczej Ogłoszenie o zamówieniu - dm300 +jsha2 Załącznik 1 - formularz ofertowy - dm300 +jsha2 Załącznik 2 - oświadczenia
4) Zakup form wtryskowych Ogłoszenie o zamówieniu formy - tworzywo Załącznik 1 - formularz ofertowy formy - tworzywo Załącznik 2 - oświadczenia
5) Zakup 4 form odlewniczych Ogłoszenie o zamówieniu 4 form - kominek Załącznik 1 - formularz ofertowy 4 form - kominek Załącznik 2 - oświadczenia
6) Zakup 14 form odlewniczych Ogłoszenie o zamówieniu 14 form - podstawy Załącznik 1 - formularz ofertowy 14 form - podstawy Załącznik 2 - oświadczenia

W celu ściągnięcia ogłoszeń oraz załączników należy kliknąć znajdujący się w tabelce link, za pośrednictwem którego można uruchomić plik typu pdf.