Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pn.

„Zakup proinnowacyjnych usług dotyczących wdrożenia nowej technologii wytwarzania wielkogabarytowych form wtryskowych i ciśnieniowych”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne Usługi IOB dla MŚP

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu na usługi doradcze. Szczegóły w zapytaniu ofertowym, które znajduje się pod linkiem:

/media/static/karty/Zapytanie_ofertowe_Krono_plast.pdf